4 Νοεμβρίου 2012

Para los protagonistas de Rebelde Way


Si alguno de los protagonistas de Rebelde Way visto este sitio, yo y todos los lectores a ser muy feliz, si usted ponerse en contacto conmigo, a pesar de los años que han pasado.
Disculpen, mi español es limitado.


If anyone of the protagonists of Rebelde Way seen this website, I and all the readers will be very happy, if you contact me, despite the years that have passed.

Αν κάποιος από τους πρωταγωνιστές του Rebelde Way δει αυτή την ιστοσελίδα, εγώ και όλοι οι αναγνώστες θα χαρούμε πολύ, αν επικοινωνήσει μαζί μου, παρά τα χρόνια που πέρασαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Περιμένω να ακούσω τη γνώμη σου